Produkcja - KARTRANS

KARTRANS
Beton towarowy
Przejdź do treści

Menu główne:

Produkcja

Stosowane materiały do produkcji –
organizacja oraz dostawa
materiałów do produkcji

Kruszywa

Do produkcji  betonów konstrukcyjnych zwykłych sprowadza się kruszywo naturalne mineralne ze żwirowni „GFG Zabłocie” i Brzezie. Dotyczy to żwiru frakcji 4/8 i frakcji 8/16.
Do betonów mostowych wysokich klas wytrzymałości sprowadza się kruszywo łamane bazaltowe z kamieniołomu „Gracze”, a kruszywo granitowe z kamieniołomu „Graniczna”.
Piasek do produkcji betonów i zapraw pochodzi z Zabłocia i Brzezia. Także z Przecieszyna sprowadzane są kruszywa i piasek.
Ograniczone źródła pochodzenia umożliwiają jednorodność materiału wsadowego do produkcji, natomiast odbiór kruszyw transportem własnym umożliwia kontrolę materiałów już podczas załadunku.

Cement

Wykorzystuje się cement z cementowni „Górażdże" oraz "Odra". Poszczególne partie dostarczanego cementu dokumentowane są deklaracjami zgodności, a na żądanie dostarczane są pełne badania.

Popioły lotne

Zależnie od potrzeb zamawiającego betonu stosuje się popioły lotne, a źródło pochodzenia – elektrownia w Jaworznie.

Domieszki do betonów

W produkcji używane plastyfikatory Androimpex posiadają certyfikaty jakości systematycznie odnawialne.

Woda zarobowa wodociągowa nie budzi zastrzeżeń.


Podstawa produkcji betonu i czynniki
zapewniają sprawność procesu produkcyjnego.Produkcja masy betonowej odbywa się na podstawie zatwierdzonych receptur. Stosowane do produkcji są receptury o ustalonym składzie. W praktycznym stosowaniu uzyskuje się jednorodną masę betonową o żądanej konsystencji i urabialności.
Dozowanie komputerowe składników pozwala na ścisłe ustalenie ilości odmierzonej wody zarobowej zależnie od zawilgocenia kruszywa. Pierwszy zarób w danym dniu weryfikuje się
z następnymi i ustala właściwy.

Ocenie wstępnej podlega:

  • zgodność dozowanych składników z wymaganiami i tolerancjami,
  • współczynnik w/c,
  • konsystencja,
  • w przypadku ustaleń specyfikacji:
   - gęstość mieszanki betonowej,
   - temperaturę,
   - zawartość powietrza w mieszance.

Proces napełniania i urabiania masy betonowej w mieszalniku sterowany jest komputerowo.
Masa betonowa po urobieniu powinna posiadać strukturę jednorodną. Przyjmuje się czas mieszania składników dla konsystencji o stopniu S2 (gęstej) 150s, a dla konsystencji o stopniu S3, S4 krótszy czas mieszania wynoszący min. 120s i 90s.
Dodatki w postaci popiołów wymagają dłuższego mieszania i związku z tym wydłuża się czas
o 30s.
Producent betonu kontroluje sprzęt dozorujący i pomiarowy zgodnie z tabelą 23 normy
PN-EN 206-1.


Dla sprawności procesu produkcyjnego i kontrolnego przyjęto następującą metodę:
Pierwsza gruszka z wyprodukowaną masą betonową, zanim odjedzie do odbioru, przystaje przed stanowiskiem kontrolnym w celu dopełnienia sprawdzenia cech jakościowych świeżej masy. Podobnie postępuje się w przypadku pobierania próbek do innych badań.
Transport i wbudowanie masy betonowej

Gruszki do transportu masy betonowej o pojemności 7,9,10 m3  w liczbie 6szt, które posiada firma dają możliwość wyboru w planowaniu betonowania z uwzględnieniem masy do wbudowania, odległości dowozu, czasu trwania oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania przyjmuje się, że nie powinien być dłuższy niż:

  • 90 min przy temp +15 stC
  • 70 min przy temp +20 stC
  • 30 min przy temp +30 stC
<br>
<br>
<br>
<br>
Proces mieszania składników
i zalecenia związane
z wytwarzaniem masy betonowej
<br>
<br>
<br>
<br>
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego